Hakkert Product Support

Hakkert Product Support adviseert en begeleidt fabrikanten, importeurs en toeleveringsbedrijven bij het in de markt zetten van nieuwe producten. Hakkert Product Support biedt haar diensten aan in de hele tuinbouwsector met als specialisatie de fruitteelt, boomkwekerij en aardbeienteelt. Het dienstenpakket bestaat uit onder andere: Begeleiding bij marktintroducties van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, plantversterkers, biologische bestrijders, hulpstoffen en materialen die binnen de tuinbouw gebruikt worden. HPS ontwikkelt met en voor opdrachtgevers de strategie om nieuwe producten met de grootst mogelijke kans op succes in de markt te zetten. HPS doet dit vanuit een jarenlange ervaring en specifieke deskundigheid in de tuinbouwsector.

Werkzaamheden die door HPS verricht kunnen worden:


  • Opstellen strategieplan inclusief (demonstratie)proeven, promotionele activiteiten,
  • Opzetten en desgewenst uit (laten) voeren van demonstratieproeven inclusief keuze meest geschikte locaties.
  • Opzetten en desgewenst uitvoeren toelatingsonderzoek (GEP en TNG gecertificeerd).
  • (Ondersteuning en advies bij) communicatie proefresultaten en productinformatie richting intermediairs en telers.
  • Advies bij bepaling positionering product per teelt/gewas t.o.v. overige producten.
  • Advisering m.b.t. promotionele en commerciële ondersteuning introductie (reclamecampagne, beurzen, open dagen, telersbijeenkomsten etc.)
  • Advisering bij keuze meest geschikte distributiekanaal